Artikelen

Bekijk onze notariële artikelen voor advies over particuliere en zakelijke kwesties.

Mijn vader is weduwnaar en wil nu opnieuw trouwen; wat gebeurt er met mijn erfdeel uit mijn moeders erfenis? Kan ik dit opeisen?

Bent u bang voor ‘stieffamiliegevaar’? Lees dan verder! Door het hertrouwen van de langstlevende ouder ontstaat het gevaar dat bezittingen uit de erfenis van de eerstoverleden ouder op den duur...

Lees meer

De quasi-wettelijke verdeling: wat houdt deze testamentsvorm in? En wanneer is het interessant om zo’n testament te maken?

De regeling van de wettelijke verdeling is uitgebreid aan bod geweest in Met Recht Geregeld nr. 06. Voor het geval een overledene een echtgenoot (of geregistreerd partner) en een of...

Lees meer

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen, wat zijn de gevolgen?

Dat ligt eraan: De manier waarop u als erfgenaam een nalatenschap accepteert (ook wel “aanvaarden” genoemd), bepaalt of u ook met uw eigen geld rekeningen van de overledene moet betalen....

Lees meer

Als we nu trouwen, trouwen we toch standaard op huwelijkse voorwaarden?

Een bezoek aan een notaris is dan toch niet meer nodig? Pas op! Per 1 januari 2018 is de wet veranderd. Als u trouwt en niets regelt, ontstaat niet meer...

Lees meer

We willen een notarieel samenlevingscontract maken en daarmee onze samenwoning ‘registreren’. We zijn dan toch geregistreerd partners?

Nee, er bestaan verschillen tussen ongehuwde samenwoners die hun afspraken omtrent de samenwoning vastleggen in een notarieel samenlevingscontract enerzijds en partners die een geregistreerd partnerschap aangaan anderzijds. Velen denken dat...

Lees meer

Kan ik mijn kind onterven?

Ja, dat kan! Een onterfd kind is geen erfgenaam en heeft geen recht op bezittingen (goederen) uit de erfenis. Maar dat betekent niet dat het onterfde kind geen cent uit...

Lees meer

De executeur / ‘testamentuitvoerder’; wat zijn de bevoegdheden en waarom zou u een executeur in uw testament benoemen?

Een testamentuitvoerder, ook wel ‘executeur’ genoemd, kunt u alleen zelf in uw testament benoemen. Een executeur kan niet door uw erfgenamen worden benoemd. Wél kunnen erfgenamen aan iemand een volmacht...

Lees meer

Moeten gehuwden met kinderen nog wel een testament maken of is alles voor hen al in de wet geregeld?

Wanneer binnen een huwelijk één van de echtgenoten overlijdt en de andere echtgenoot als langstlevende achterlaat, samen met één of meer eigen kinderen, geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling...

Lees meer

Je hoeft tegenwoordig toch geen huwelijkse voorwaarden meer te maken?

Sinds 1 januari 2018 is het toch wettelijk zo geregeld dat wat je voor het huwelijk al bezit van jou privé blijft en dat dit ook geldt voor alles wat...

Lees meer

Waarom is het belangrijk om een testament te maken? (deel 1)

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Eén van de belangrijkste redenen is het zelf kunnen bepalen wie van u erft en wat zij van u krijgen. Maakt...

Lees meer

Waarom is het belangrijk om een testament te maken? (deel 2)

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Eén van de belangrijkste redenen is het zelf kunnen bepalen wie van u erft en wat zij van u krijgen. Maakt...

Lees meer

Wie erft van mij als ik geen testament heb gemaakt?

Kunnen mijn stiefkinderen, mijn halfbroer en de nieuwe partner van mijn vader dan ook van mij erven? Als er geen testament is, regelt de wet wie uw erfgenamen zijn en...

Lees meer

Overlijdt u als partners snel na elkaar en heeft u geen testament?

Let op: dit kan tot gevolg hebben dat de hele erfenis naar de familie aan één kant gaat! Behalve veel leed geeft het overlijden van twee personen vlak na elkaar...

Lees meer

In mijn testament wil ik bepalingen over euthanasie en belangrijke (medische) beslissingen opnemen. Kan dat?

Levenstestament: een testament al tijdens uw leven! In een testament kunt u alleen zaken regelen voor na uw overlijden. Maar wat nu als u al tijdens uw leven de regie...

Lees meer

Hoe kan ik regelen dat het geld dat ik schenk of nalaat aan mijn kind van hem privé blijft?

Regel dit met de zogenoemde ‘uitsluitingsclausule’! Het vermogen dat u aan uw kind schenkt of nalaat (ook wel zijn ‘verkrijging’ genoemd) wordt in sommige gevallen bij een echtscheiding automatisch gedeeld...

Lees meer

Woont u al langer samen zonder afspraken?

Waarom een notarieel samenlevingscontract van groot belang is! Waarom zouden we een notarieel samenlevingscontract maken? Heeft dat zin als we later toch willen gaan trouwen? Kunnen we, in plaats van...

Lees meer

Weet u wel wat u doet? Let op: er zijn grote verschillen tussen iemand erfgenaam maken en iemand iets uit de erfenis geven!

Het verschil tussen een erfgenaam en een legataris ‘Mijn vriend moet mijn woning en mijn inboedel erven. Kan ik dan mijn overige bezittingen aan mijn familie legateren?’ In dit artikel...

Lees meer

Ik wil geld geven aan een goed doel. Mag ik deze giften aftrekken in de inkomstenbelasting?

Nederlanders staan onder meer bekend om hun ruimhartige bijdragen aan instellingen die goede doelen nastreven. Als zo’n bijdrage, een schenking, op een goede manier wordt ingekleed, is daar ook nog...

Lees meer

Kunnen we belasting besparen als we onze huwelijkse voorwaarden opheffen?

De gevolgen van het opheffen van huwelijkse voorwaarden Het opheffen van huwelijkse voorwaarden wordt vaak overwogen in verband met besparing van erfbelasting, schenkbelasting of overdrachtsbelasting. Het opheffen van de huwelijkse...

Lees meer

Heeft u een levensverzekering aan uw hypotheek gekoppeld om (een deel van) uw hypotheekschuld af te lossen als u overlijdt? Let op: als het niet goed geregeld is, moet erfbelasting worden betaald over de uitkering, zonde!

Vaak wordt bij het sluiten van een hypotheek – al dan niet op verzoek van de bank – een levensverzekering afgesloten. Die verzekering dekt het risico van overlijden van degene...

Lees meer

Heeft u een oud testament? Laat het checken: mogelijk kunt u veel erfbelasting besparen!

Als een testament al wat ouder is, is het verstandig dit door uw notaris te laten nakijken. Zie het als een APK voor uw bestaande testament. De notaris kan samen...

Lees meer

Huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen: wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen?

Een notaris krijgt vaak de vraag wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen. Het belangrijkste verschil is de wettelijke bescherming. Voor mensen...

Lees meer

Wie regelt uw zaken, bijvoorbeeld als u dement wordt en er geen levenstestament is? De wet kent hiervoor verschillende regelingen

Bewind, mentorschap en curatele; drie wettelijke beschermingsmogelijkheden Het kan voorkomen dat iemand – door bijvoorbeeld een ziekte als dementie – niet meer goed zelf kan bepalen wat zijn of haar...

Lees meer

Wat zou in het testament van elke ondernemer moeten staan?

Het testament is voor ondernemers (ook starters) een absolute must en kan veel belasting besparen bij overlijden! Voor iedere ondernemer is een goed testament een absolute must. Met een goed...

Lees meer

We hebben de jaarlijkse verrekenplicht (het ‘periodieke verrekenbeding’) uit onze huwelijkse voorwaarden niet uitgevoerd. Moeten we bij echtscheiding nu alles 50/50 delen of kunnen we dit nog voorkomen?

Een veel gemaakte bepaling in huwelijkse voorwaarden is het zogenoemde ‘periodieke verrekenbeding’, ook wel het ‘Amsterdams verrekenbeding’ genoemd. Hiermee wordt een bepaling in de huwelijkse voorwaarden bedoeld die regelt dat...

Lees meer

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u volgens de wet, en kunt u dit ook anders regelen? (deel 1)

Het erfrecht en het samengestelde gezin: deel 1 over de ‘juridische familieband’ Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in gezinnen sprake van kinderen die beide ouders...

Lees meer

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u volgens de wet, en kunt u dit ook anders regelen? (deel 2)

Het erfrecht en het samengestelde gezin: deel 2 met voorbeelden over de vererving en het belang van een testament Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in...

Lees meer

Ik wil gaan scheiden. Wat moet daarvoor allemaal worden geregeld? Heb ik recht op alimentatie en wat gebeurt er met het door mij opgebouwde pensioen?

Een echtscheiding brengt veel emotionele, maar ook administratieve rompslomp met zich. Zo moet er – wanneer er minderjarige kinderen zijn – samen een ouderschapsplan worden gemaakt, waarin afspraken worden vastgelegd...

Lees meer

Eén van uw erfgenamen overlijdt eerder dan u, wat nu? Wie erft er dan het deel van die erfgenaam en wilt u dat wel?

Plaatsvervulling in het erfrecht Zo zeker als de dood is, zo onzeker is het leven. Niet alleen voor u, maar ook voor uw (beoogde) erfgenamen. Het kan gebeuren dat één...

Lees meer

Wij zijn gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden. Wat gebeurt er met onze gezamenlijke bezittingen en schulden als mijn echtgenoot en ik uit elkaar gaan of een van ons overlijdt?

De ontbinding en verdeling van de huwelijksgemeenschap en de gevolgen daarvan Heeft u geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris toen u ging trouwen (of eventueel op een later...

Lees meer

Ook als u een zogenoemde privé- of uitsluitingsclausule in uw testament heeft, kan uw erfenis tóch bij uw schoonkind terechtkomen. Heeft u het goed geregeld in uw testament? Hoe kan dit worden voorkomen?

Veel ouders willen dat hun erfenis bij hun (eigen) kinderen terechtkomt en vervolgens bij hun kleinkinderen. Het familievermogen moet dus in de familie blijven. Deze wens blijkt bijvoorbeeld uit het...

Lees meer

Wilt u als samenwoners dat bij overlijden van één van u de ander recht krijgt op de woning en de andere gezamenlijke bezittingen? Maak een samenlevingscontract met ‘verblijvingsbeding’!

In een samenlevingscontract wordt vaak de clausule opgenomen dat bij overlijden, de andere partner eigenaar wordt van de gemeenschappelijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld de woning en inboedel. Zo’n clausule wordt een...

Lees meer

Ik weet niet meer of ik al een testament heb gemaakt. Hoe kom ik hierachter?

Als u twijfelt of u al een testament heeft gemaakt, kan uw notaris u hier duidelijkheid over geven Met een testament kunt u regelen wie uw erfgenamen zijn, hoe uw...

Lees meer

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? Hoe is dit tijdens ons huwelijk geregeld, en hoe zit dit in geval van een echtscheiding? (Deel 1)

Wie is aansprakelijk als een van de echtgenoten een schuld heeft, maar deze niet betaalt? Bij wie kan de schuldeiser dan aankloppen en welke bezittingen van de echtgenoten kan hij...

Lees meer

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? Hoe is dit tijdens ons huwelijk geregeld, en hoe zit dit in geval van een echtscheiding? (Deel 2)

Dit artikel gaat in op de aansprakelijkheid en de uitwinbaarheid van vermogen voor schulden van echtgenoten in geval van echtscheiding. In deel 1 (Met Recht Geregeld nr. 32) is de...

Lees meer