Particulier Image Particulier Schenken & Erven Schenk- en erfbelasting

Schenk- en erfbelasting 2023

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 723.526 voor kinderen € 22.918. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 60.298 (te gebruiken voor eigen woning) of € 28.947 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 6.035(jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2023

Deel van de belaste verkrijgingTariefgroep 1 (partners en kinderen)Tariefgroep 1A (kleinkinderen)Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
zie ()(tot € 138.642) 10%(tot € 138.642) 18%(tot € 138.642) 30%
Zie ()(v.a. € 138.642) 20%(v.a. € 138.642) 36%(v.a. € 138.642) 40%
Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners€ 723.526
Kinderen en kleinkinderen€ 22.918
Zieke en gehandicapte kinderen€ 68.740
Ouders€ 54.270
Overige verkrijgers€ 2.418
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting
Kinderen€ 6.035
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)€ 28.947
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, t.b.v. verbouwing of aflossing hypotheek eigen woning)€ 60.298
Overige verkrijgers€ 2.418

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.205.871 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.205.871; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.
Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s.

Gerelateerd aan schenk- en erfbelasting

Heb je vragen over dit onderwerp of andere notariële zaken?

Neem contact op met Notariaat Meijer. Doordeweeks bereikbaar tussen 08.30 en 17.00