Zakelijk Image Zakelijk Vereniging & Stichting Vereniging of stichting oprichten

Tien verschillen tussen vereniging en stichting

1. Oprichting

 • Stichting: alleen bij notariële akte
 • Vereniging: bij notariële akte (voor volledige rechtsbevoegdheid), bij onderhandse akte of mondelinge afspraak (voor beperkte rechtsbevoegdheid)

2. Geldmiddelen

 • Stichting: verbod op winstverdeling onder bestuursleden
 • Vereniging: verbod op uitkeringen aan oprichters of bestuurders

3. Aansprakelijkheid

 • Stichting: geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders
 • Vereniging: geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij volledige rechtsbevoegdheid), hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders (bij beperkte rechtsbevoegdheid)

4. Inschrijving handelsregister

 • Stichting: verplichte inschrijving
 • Vereniging: verplicht voor vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

5. Leden

 • Stichting: een stichting mag geen leden hebben
 • Vereniging: een vereniging heeft per definitie leden

6. Interne organisatie

 • Stichting: verplichte instelling van bestuur
 • Vereniging: verplichte instelling van algemene ledenvergadering en bestuur

7. Bevoegdheden

 • Stichting: stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid en kan – als de statuten daarin voorzien – ook onroerend goed aankopen.
 • Vereniging: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen onroerend goed aankopen, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wel, mits de statuten daarin voorzien.

8. Statutenwijziging

 • Stichting: besluit van bestuur of van Rechtbank
 • Vereniging: besluit van algemene vergadering

9. Ontbinding en opheffing

 • Stichting: door bestuursbesluit of door de rechter (na vordering van het Openbaar Ministerie)
 • Vereniging: door besluit van de algemene vergadering, in situaties die in de statuten zijn genoemd, bij faillissement

10. Schenkingen, legaten en erven

 • Stichting: kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
 • Vereniging: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen en kan ook erven; als de vereniging een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan deze in beginsel helemaal vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan schenkingen en legaten ontvangen, maar kan geen erfgenaam zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gerelateerd aan vereniging of stichting oprichten

Heb je vragen over dit onderwerp of andere notariële zaken?

Neem contact op met Notariaat Meijer. Doordeweeks bereikbaar tussen 08.30 en 17.00